Minikonfirmand Afsnit

Minikonfirmand - opstart

Minikonfirmandundervisning begynder i uge 36. Der er planlagt forældremøde i løbet af efteråret. Sognepræsten sender besked til hjemmene. 

 

 

Kirkebladet

Kirkeblad 02 19

På kryds og tværs