Minikonfirmand Afsnit

Minikonfirmand afslutning

Palmesøndag d. 9. april kl. 10.30. Familie-/børnegudstjeneste i kirken. Efter gudstjenesten samles vi i sognegården til en let servering.

 

babysalmesang