Minikonfirmand Afsnit

Minikonfirmand 

Undervisning begynder i uge 36. Forældremøde bliver i løbet af efteråret. Sognepræsten sender besked ud til hjemmene. 

 

Kirkebladet

Kirkeblad 05 19

På kryds og tværs