• DSC 0035
  • DSC 0829
  • DSC 0835
  • DSC 0821
  • DSC 0849

Pastoratet for Brovst Kirke

Velkommen til hjemmesiden for Brovst pastorat, som hjemsted for Brovst Kirke. Hjemmesiden fungerer som et elektronisk supplement til kirkebladet "Kirke & Sogn", og det aktuelle blad kan ses ved klik på ikonet øverst til højre.

 

Under menupunktet "Arrangementer", i "rullegardin-menuen" herover, findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

 

Vil du køres til gudstjeneste?

Et korps af frivillige sørger for kørsel til ordinære gudstjenester kl. 10.30. Bestilling: Kirkekontoret, tlf. 9823 1071. (Mandag-fredag kl. 10-12, torsdag tillige kl. 16-18.)

 

Højtidskor til allehelgen

Koret medvirker ved allehelgensgudstjeneste søndag d. 3. november kl. 10.30.

Vi øver i sognegården tirsdag d. 22/10, tirsdag d. 29/10 og torsdag d. 31/10 - alle tre gange kl. 16.00-18.00.

Alle er velkomne.

 

Strik med formål

Vi strikker dåbsklude første mandag i måneden i Brovst Sognegård kl. 14.00-16.00.

Næste gang er mandag d. 4. november.

 

Minikonfirmand– og konfirmandundervisning

begyndte begge i uge 36. Der er planlagt forældremøder i løbet af efteråret.

Sognepræsten sender besked til hjemmene.

 

Konfirmationer i Brovst

2020: Store Bededag fredag d. 8. maj og søndag d. 10. maj.

2021: Store Bededag fredag d. 30. april og søndag d. 2. maj.

 

Sognepræsten holder fri

Den 14.-21. oktober og 16.-17. november. Telefonsvarer vil henvise til vikar.

 

Menighedsrådsmøde

Torsdag den 17. oktober kl. 19.00, og torsdag den 21. november kl. 19.00.

Kirkebladet

Kirkeblad 05 19

På kryds og tværs