• DSC 0849
  • DSC 0821
  • DSC 0829
  • DSC 0835
  • DSC 0035

Pastoratet for Brovst Kirke

Under menupunktet "Arrangementer" findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

 

Vil du køres til gudstjeneste?

Et korps af frivillige sørger for kørsel til ordinære gudstjenester kl. 9.00 og 10.30. Bestilling: Kirkekontoret, tlf. 9823 1071. (Mandag-fredag kl. 10-12, torsdag tillige kl. 16-18)

 

Højtidskor

medvirker ved Allehelgen-gudstjeneste d. 5. november kl. 10.30.

Der øves tre gange i sognegården: Tirsdag d. 31. oktober kl 19.30-21.30. Torsdag d. 2. november kl 19.30-21.30. Lørdag d. 4. november kl. 9.00-11.00. På selve dagen mødes vi kl. 9.15 i selve kirken. Alle er velkomne i koret!

 

Brovst Kirkes kor

begynder igen efter sommerferien torsdag d. 31. august kl. 15.15. Alle børn i 3.-7. kl. er meget velkomne. Vi øver om torsdagen fra kl. 15.15-16.15 i sognegården.

 

Sognepræsten holder fri

30/9-2/10, 13-16/10 og 13-20/11. Telefonsvarer vil henvise til vikar.

 

Kirkekaffe
Der er kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten d. 12. november.

 

Menighedsrådsmøder

Torsdagene d. 26. oktober og d. 23. november – begge gange kl. 19.00.

 

Minikonfirmand- og konfirmandundervisning

Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning begynder i uge 36. Der er planlagt forældremøder i løbet af efteråret - Sognepræsten sender besked til hjemmene. 

 

Konfirmationer i Brovst 2018

St. Bededag fredag d. 27. april og søndag d. 29. april.