• DSC 0835
  • DSC 0849
  • DSC 0035
  • DSC 0821
  • DSC 0829

Pastoratet for Brovst Kirke

Velkommen til hjemmesiden for Brovst pastorat, som hjemsted for Brovst Kirke. Hjemmesiden fungerer som et elektronisk supplement til kirkebladet "Kirke & Sogn", og det aktuelle blad kan ses ved klik på ikonet øverst til højre.

 

Under menupunktet "Arrangementer", i "rullegardin-menuen" herover, findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

 

Vil du køres til gudstjeneste?

Et korps af frivillige sørger for kørsel til ordinære gudstjenester kl. 9.00 og 10.30. Bestilling: Kirkekontoret, tlf. 9823 1071. (Mandag-fredag kl. 10-12, torsdag tillige kl. 16-18)

 

Kirkekaffe

Der er kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten søndag d. 3. februar.

 

Strik med formål

Alle, som har lyst til at hygge sig med at strikke dåbsklude til brug i kirken og som gave til dåbsbarnet, er velkomne. Medbring strikkepinde nr. 3.

”Strik med formål” finder sted i Brovst Sognegård første mandag i måneden kl. 14.00-16.00 - de næste to gange er 4. februar og 4. marts.

 

Konfirmandlejr 2019

Fredag og lørdag d. 5.-6. april i ”Lille Norge” ved Saltum. Præsten sender program til forældrene.

 

Sognepræsten holder fri

i weekenden d. 9.-11. februar og 18.-25. februar. Telefonsvarer vil henvise til vikar.

 

Menighedsrådsmøder

Torsdag d. 28. februar og fredag d. 22. marts, begge gange kl. 19.00.

 

Konfirmationer i Brovst

2019: Store Bededag fredag d. 17. maj og søndag d. 19. maj.

2020: Store Bededag fredag d. 8. maj for nuværende 5.a og 5.c og søndag d. 10. maj for nuværende 5.b.

2021: Store Bededag fredag d. 30. april og søndag d. 2. maj.

Kirkebladet

Kirkeblad 02 19

På kryds og tværs