Menighedsråd

Navn

Kontakt-Info

Funktion

Erik Schmidt

Gyvelvej 16

9460 Brovst

Tlf. 51200116

gyvelvej16@gmail.com

Formand
Jesper Boel Nielsen

Kirkegade 75

9460 Brovst

Tlf. 22579699

jbn@km.dk

Sognepræst

Erling Kaj Jensen 

Nørregade 13

9460 Brovst

Tlf. 98230708 / 40201324

ekjensen@email.dk

Næstformand

Ellen Nørmølle

Knudegårdsvej 12

9460 Brovst

Tlf. 23446587

ellen@bispegaard.dk

Menigt medlem

Gerda Nielsen

Toftevej 10B, 2, 1

9460 Brovst

Tlf. 98231383 / 24811681

gerda@bratskov.dk

Kontaktperson

Karen Møller Sørensen

Ahornvej 10

9460 Brovst

Tlf. 98231831 / 23605075

willy_soerensen@hotmail.com 

Kasserer

Hans Jørgen Mortensen

Blåbærvej 17

9460 Brovst

Tlf. 98230504 / 40420097

hjm@mortensen.mail.dk

Kirkeværge

Karina Frydenstrand 

Fredensvej 4

9460 Brovst

Tlf. 53913153 / 98232695

frydenguf@hotmail.com

Menigt medlem

Ivan Als

Månevejen 8,

9460 Brovst

Tlf. 98233379 / 61313379

maanevejen8@gmail.com 

Kirkegårdsleder/

Medarbejderrep.

Jan Kjeldgaard

Jægerumvej 13

9460 Brovst

Tlf. 98232528 / 30983509

kjk@os.dk

Bygningskyndig

(Ikke medlem)

 

Se eventuelt alle funktioner oplistet ved klik HER

Kirkebladet

Kirkeblad 05 19

På kryds og tværs