Pastoratet for Brovst Kirke

Velkommen til hjemmesiden for Brovst pastorat, som hjemsted for Brovst Kirke. Hjemmesiden fungerer som et elektronisk supplement til kirkebladet "Kirke & Sogn", og det aktuelle blad kan ses ved klik på ikonet øverst til højre.

 

Under menupunktet "Arrangementer", i "rullegardin-menuen" herover, findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

 

Vil du køres til gudstjeneste?

Et korps af frivillige sørger for kørsel til ordinære gudstjenester kl. 9.00 og 10.30. Bestilling: Kirkekontoret, tlf. 9823 1071. (Mandag-fredag kl. 10-12, torsdag tillige kl. 16-18)

 

Allehelgen med højtidskor

Tilmelding til organist Irina Thomsen. Vi øver og hygger os med en kop kaff e tre gange i sognegården:

Torsdag d. 25. oktober, tirsdag d. 30. oktober og torsdag d. 1. november – alle gange kl. 16.30-18.00.

Søndag d. 4. november mødes vi i kirken kl. 9.00 til øvning og synger til gudstjenesten kl. 10.30.

 

NYT: Strik med formål

Alle, som har lyst til at hygge sig med at strikke dåbsklude til brug i kirken og som gave til dåbsbarnet, er velkomne. Medbring strikkepinde nr. 3.

”Strik med formål” finder sted i Brovst Sognegård første mandag i måneden kl. 14.00-16.00. De næste to gange er 29/10 og 3/12.

 

Sognepræsten holder fri

22.-29. oktober og 20.-24. november. Telefonsvarer vil henvise til vikar.

 

Menighedsrådsmøder

Torsdag d. 18. oktober og torsdag d. 29. november. Begge gange kl. 19.00.

 

Konfirmationer i Brovst

2019: Store Bededag fredag d. 17. maj og søndag d. 19. maj.

2020: Store Bededag fredag d. 8. maj for nuværende 5.a og 5.c og søndag d. 10. maj for nuværende 5.b.

Kirkebladet

Kirkeblad 05 18

På kryds og tværs