Pastoratet for Brovst Kirke

Velkommen til hjemmesiden for Brovst pastorat, som hjemsted for Brovst Kirke. Hjemmesiden fungerer som et elektronisk supplement til kirkebladet "Kirke & Sogn", og det aktuelle blad kan ses ved klik på ikonet øverst til højre.

 

Under menupunktet "Arrangementer", i "rullegardin-menuen" herover, findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

 

Vil du køres til gudstjeneste?

Et korps af frivillige sørger for kørsel til ordinære gudstjenester kl. 10.30. Bestilling: Kirkekontoret, tlf. 9823 1071. (Mandag-fredag kl. 10-12, torsdag tillige kl. 16-18)

 

Kirkekaffe

efter gudstjenesten søndag d. 6. oktober.

 

Brovst Kirkes børnekor

Alle piger og drenge fra 2.-6. kl. er meget velkomne. Der øves hver torsdag kl. 15.15-16.30.

Tilmelding hos organist Irina S. Thomsen.

 

Strik med formål

Vi strikker dåbsklude første mandag i måneden i Brovst Sognegård kl. 14.00-16.00.

Næste gang er mandag d. 7. oktober.

 

Minikonfirmand– og konfirmandundervisning

begyndte begge i uge 36. Der er planlagt forældremøder i løbet af efteråret.

Sognepræsten sender besked til hjemmene.

 

Konfirmationer i Brovst

2020: Store Bededag fredag d. 8. maj og søndag d. 10. maj.

2021: Store Bededag fredag d. 30. april og søndag d. 2. maj.

 

Sognepræsten holder fri

D. 27. - 30. september (forlænget friweekend). Telefonsvarer vil henvise til vikar.

 

Menighedsrådsmøde

Torsdag d. 19. september kl. 19.00 .

 

 

Kirkebladet

Kirkeblad 04 19

På kryds og tværs