Dåb

Både spædbørn, større børn og voksne kan blive døbt i folkekirken. Enhver, der bliver døbt i folkekirken, bliver derved medlem af den.


Når et barn døbes senest 6 måneder efter fødslen, kan navngivning af barnet ske ved dåb.
Børn, der er født i Sønderjylland, skal dog være navngivet ved anmeldelse til personregisteret hos kommunen, før de kan blive døbt.

Når I som forældre ønsker at få jeres barn døbt, skal I henvende jer til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor I ønsker, at dåben skal finde sted, for bl.a. at aftale tidspunktet. 

Hvis du som voksen ønsker at blive døbt, skal du ligeledes henvende dig til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor du ønsker, at dåben skal finde sted.

Dåb finder oftest sted som en del af den almindelige søndagsgudstjeneste (højmesse). Den kan også foregå ved en særlig dåbsgudstjeneste. Det afhænger af traditionerne ved de enkelte kirker.

 

Barnedåb

Barnedåb er det mest almindelige i folkekirken. Når et barn bliver døbt senest 6 måneder efter fødslen, kan navngivning af barnet, uden for Sønderjylland, ske ved dåben.

 

Når I som forældre ønsker at få jeres barn døbt, skal I henvende jer til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor I ønsker, at dåben skal finde sted, for at træffe aftale om tidspunktet.

 

I vil inden dåben få lejlighed til at deltage i en samtale med præsten, som gennemgår dåbsritualet og besvarer jeres eventuelle spørgsmål om gudstjenesten, dåben og dens kristne betydning.

 

Læs mere på folkekirken.dk

Kirkebladet

Kirkeblad 05 19

På kryds og tværs