Fødsel

Det er praktisk for et samfund at vide, hvem der bor og fødes i landet.  En fødsel skal registreres senest 14 dage, efter at den har fundet sted. Barnet bliver herved optaget i CPR.


Når fødsel sker på et hospital

Jordemoderen indberetter til personregisterføreren i bopælsmyndigheden (kommunen i Sønderjylland eller sognet i resten af landet).

Når forældre er gift med hinanden, bliver barnets slægtskab således registreret.

Er I ikke gift med hinanden, og ønsker I sammen at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn, kan I erklære det via blanketten "Omsorgs- og ansvarserklæring".

Når myndighederne modtager omsorgs- og ansvarserklæringen senest 14 dage efter fødselen, er faderskabet fastslået. I får automatisk fælles forældremyndighed over jeres barn. 

Du kan anmelde dit barns fødsel samt faderskabet elektronisk med digital signatur.

Du kan også få en blanket af jordemoderen eller selv printe den ud. Udfyld blanketten, og send den til det sogn, hvor du bor. 


Ved hjemmefødsel

Du kan anmelde dit barns fødsel samt faderskabet elektronisk med digital signatur.


Forinden skal du dog ringe til sognet og få et personnummer til barnet.

Du kan også få en blanket af jordemoderen eller selv printe den ud. Udfyld blanketten, og send den til det sogn, hvor du bor.


Du bor i udlandet

Hvis du ikke har en dansk folkeregisteradresse, skal du sende blanketten til det sogn, hvor fødslen har fundet sted.  

Du får en blanket af jordemoderen, eller du kan selv printe den ud. Udfyld blanketten, og send den til det sogn, hvor fødslen har fundet sted.

Du kan anmelde fødsel på personregstrering

 

Information

 

Man kan finde adressen på kirkekontoret eller sognepræsten ved hjælp af linket Find sogn, præst eller kirke nedenfor.

 

Hvis faderen til et barn, der er født uden for ægteskab, ønsker at anerkende faderskabet, kan han i forbindelse med registreringen af fødslen afgive en skriftlig erklæring (en såkaldt omsorgs- og ansvarserklæring) herom. Blanketten kan findes og udfyldes på personregistrering.dk (link til højre). Blanketten skal afleveres samtidig med fødselsregistreringen. Derved får forældrene bl.a. fælles forældremyndighed over barnet.

 

Kirkebladet

Kirkeblad 05 19

På kryds og tværs