Ind- og udmeldelse

IndmeldelseMedlem af folkekirken

De fleste bliver medlem af folkekirken ved at blive døbt, mens de er spædbørn. Man kan dog også blive medlem senere i livet. Man kan frit melde sig ud.

Medlemmer af folkekirken har ret til kirkelig betjening, normalt i det sogn, hvor de bor. Ret til kirkelig betjening omfatter bl.a. retten til at blive viet i kirken og til at blive begravet med bistand af en præst i folkekirken. Medlemmer af folkekirken skal betale kirkeskat.

Et medlem af folkekirken, der flytter til udlandet, bevarer sit medlemskab af folkekirken, medmindre han eller hun selv melder sig ud. Hvis man er skattepligtig i Danmark, men slutter sig til en af de danske menigheder i udlandet, har man mulighed for at få overført sin kirkeskat til den menighed.

 

Regler om medlemskab af folkekirken

Ved hjælp af linkene nedenfor kan man finde de gældende regler om medlemskab af folkekirken.

 

Lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning


Bekendtgørelse om stiftelse og ophør af medlemskab af folkekirken

 

Bekendtgørelse om stiftelse og ophør af sognebåndsløsning samt om sognebåndsløseres valgret til menighedsråd

Kirkebladet

Kirkeblad 05 19

På kryds og tværs