Konfirmation

konfirmation

Du kan blive konfirmeret i folkekirken, hvis du er døbt. Konfirmationen bekræfter din dåb. Du skal altså være døbt og endvidere have deltaget i konfirmationsforberedelsen, som styrker din fortrolighed med det kristne trosgrundlag og folkekirkens gudstjeneste. Præsten kan forlange, at du deltager i et antal gudstjenester i løbet af konfirmationsforberedelsen.

Konfirmationen foregår normalt ved en søndagsgudstjeneste om foråret, men kan også afholdes Bededag og Kristi Himmelfartsdag.

Forberedelsen og konfirmationen finder normalt sted i det sogn, hvor du bor.

Konfirmationsforberedelse

Konfirmationsforberedelsen bygger på dåben, og dens formål er at danne grundlag for din personlige dannelse på det religiøse område. Den skal gerne give dig inspiration til at tænke over livets store spørgsmål. Den kan være med til at modne dig, så du nemmere finder de svar, som du personligt kan navigere efter i dit liv.

Du får styrket dit kendskab til det kristne trosgrundlag, hvis betydning bliver aktualiseret i samtaler og diskussioner med præsten og de andre på holdet.

I løbet af forberedelsen får du mulighed for at opleve folkekirkens gudstjeneste, dens salmer og ritualer samt ikke mindst de bibelske tekster i et såvel historisk som moderne perspektiv. Det er efterhånden her ved at blive almindeligt at inddrage de nyeste elektroniske medier.

Forberedelsen til konfirmationen omfatter mindst 48 og så vidt muligt 56 lektioner/timer. 
Du skal begynde om efteråret og fortsætte til umiddelbart før konfirmationsgudstjenesten om foråret.

Normalt sker forberedelsen i præstegården eller i et konfirmandlokale ved kirken.

  

Hvis du som kommende konfirmand forsømmer forberedelsen eller ikke følger de anvisninger, som præsten i øvrigt giver, kan præsten afvise dig fra forberedelsen og dermed fra konfirmationen.

Kirkebladet

Kirkeblad 05 19

På kryds og tværs