Torsdag, 24 august 2017 19:00

Musik i Han Herred

Musik i Han Herred - ‘Salmer på keltisk’
Søndag, 27 august 2017 18:00

Friluftsgudstjeneste

Friluftsgudstjeneste ved Bratbjergsøerne
Søndag, 17 september 2017 19:00

Høstgudstjeneste

Country-/høstgudstjenesten i Tranum Kirke
Søndag, 24 september 2017 10:30

Høstgudstjeneste

Familie-/høstgudstjenesten i Koldmose Kirke