• DSC 1164
  • DSC 1009
  • DSC 1061
  • DSC 1059
  • DSC 1158
  • DSC 0991
  • DSC 1039

Lerup-Tranum-Koldmose Pastorat

Velkommen til hjemmesiden for Lerup-Tranum-Koldmose Pastorat. Pastoratet er hjemsted for Lerup Kirke, Tranum Kirke og Koldmose Kirke.

Hjemmesiden fungerer som et elektronisk supplement til kirkebladet "Kirke & Sogn", og det aktuelle blad kan ses ved klik på ikonet øverst til højre.

 

Under menupunktet "Arrangementer" findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

 

Minikonfirmander

Der er ikke noget hold i år, da to klasser samlæser.

 

Sognepræsten holder fri 

30/9-1/10 og 16-22/10. Embedet passes af Annemette Høgsbro, Øland-Langeslund.

 

Særlige gudstjenester

Programmer er fremlagte i kirkerne og konfirmandstuen - tag gerne med også til naboer og venner.

 

Indsamlinger

Allehelgen samles der ind til De danske Sømands- og Udlandskirker.

1. søndag i Advent samles der ind til borgerkrigsramte i Syrien eller Irak.

 

Nyt fra præsten

Kørselsordning: Vi forsøger at etablere kørselsordning for asylansøgere, der gerne vil til gudstjeneste.

Der er brug for, at frivillige melder sig - jo fl ere, der vil give en hånd med, des færre gange skal man rykke ud.

Forhenværende kirkesanger Orla Klitgaard koordinerer og kan kontaktes på telefon 98213343 og 20921161.

 

Menighedsrådsmøde

Torsdag d. 3. august kl. 16.30 i præstegården. 

 

Dåb og andre kirkelige handlinger

Det er en god ide at planlægge så tidligt som muligt, idet ønsker om tid og sted da bedre vil kunne imødekommes.

 

Kirkebil

Lerup, Tranum og Koldmose: Kirkebil til alle gudstjenester og sognearrangementer ved henvendelse på tlf. 98 23 20 50 senest aftenen før.