• DSC 1009
  • DSC 1059
  • DSC 1039
  • DSC 1158
  • DSC 1061
  • DSC 0991
  • DSC 1164

Lerup-Tranum-Koldmose Pastorat

Velkommen til hjemmesiden for Lerup-Tranum-Koldmose Pastorat. Pastoratet er hjemsted for Lerup Kirke, Tranum Kirke og Koldmose Kirke.

Hjemmesiden fungerer som et elektronisk supplement til kirkebladet "Kirke & Sogn", og det aktuelle blad kan ses ved klik på ikonet øverst til højre.

 

Under punktet "Arrangementer", i "rullegardin-menuen herover, findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

 

Konfirmation 2019

vil foregå Store Bededag, dvs. d. 17. maj.

 

Indsamlinger

Fastelavn til KFUM-spejderne i Tranum. 

 

Menighedsrådsmøde

 

 

Sognepræsten holder fri

28. januar - 3. februar samt 7.-10. marts. Embedet passes af provst Folmer Toftdahl-Olesen eller efter telefonsvarers anvisning.

 

Sognepræsten

er flyttet i egen bolig med udgangen af juni, men vil dog stadig betjene kontoret i præstegården på Østbakken, og embedets telefonnummer vil være uændret 9823 5037.

 

Særlige gudstjenester

Programmer er fremlagte i kirkerne og konfirmandstuen - tag gerne med også til naboer og venner.

 

Dåb og andre kirkelige handlinger

Det er en god ide at planlægge så tidligt som muligt, idet ønsker om tid og sted da bedre vil kunne imødekommes.

 

Kirkebil

Lerup, Tranum og Koldmose: Kirkebil til alle gudstjenester og sognearrangementer ved henvendelse på tlf. 9823 2050 senest aftenen før.

Kirkebladet

Kirkeblad 02 19

På kryds og tværs