• DSC 0991
 • DSC 1009
 • DSC 1039
 • DSC 1164
 • DSC 1061
 • DSC 1059
 • DSC 1158

Lerup-Tranum-Koldmose Pastorat

Velkommen til hjemmesiden for Lerup-Tranum-Koldmose Pastorat. Pastoratet er hjemsted for Lerup Kirke, Tranum Kirke og Koldmose Kirke.

Hjemmesiden fungerer som et elektronisk supplement til kirkebladet "Kirke & Sogn", og det aktuelle blad kan ses ved klik på ikonet øverst til højre.

 

Under punktet "Arrangementer", i "rullegardin-menuen herover, findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

 

Juleaftensgudstjenester

Der er gudstjeneste i Lerup Kirke kl. 13.30, i Koldmose Kirke kl. 14.45 kl. 14.45 og i Tranum Kirke kl. 16.00

 

Konfirmationer 2020

bliver Store Bededag fredag d. 8. maj.


Sognepræsten holder fri

19-22/12 samt 13-19/1. Embedet passes af provst Folmer Toftdahl-Olesen, telefon 2334 4222 eller efter telefonsvarers anvisning.

 

Indsamlinger

Nytårsaften til Bibelselskabet.

 

Menighedsrådsmøde

Menighedsrådsmøder i 2020 er endnu ikke fastlagt.

 

Aktuelt

Ved afstemning i Torslev-Øster Svenstrup samt i Lerup-Tranum-Koldmose er det vedtaget, at de to menighedsråd lægges sammen i forbindelse med min afgang og den officielle oprettelse af det nye pastorat slut juni 2020.
Det sammenlagte menighedsråd vil køre med alle nuværende medlemmer indtil det kommende menighedsrådsvalg, hvorefter der vil fremstå et nyt menighedsråd med 12 medlemmer eller 6 fra hver af de to områder.

Afsked med John: Der bliver afskedsgudstjeneste for mig søndag den 21. juni kl. 10.30 i Tranum Kirke med efterfølgende samvær – alle er inviterede; nærmere detaljer
vil følge.

 

Sognepræsten

flyttede i egen bolig med udgangen af juni 2018, men vil dog stadig betjene kontoret i præstegården på Østbakken, og embedets telefonnummer vil være uændret 9823 5037.

 

Særlige gudstjenester

Programmer er fremlagte i kirkerne og konfirmandstuen - tag gerne med også til naboer og venner.

 

Dåb og andre kirkelige handlinger

Det er en god ide at planlægge så tidligt som muligt, idet ønsker om tid og sted da bedre vil kunne imødekommes.

 

Kirkebil

Lerup, Tranum og Koldmose: Kirkebil til alle gudstjenester og sognearrangementer ved henvendelse på tlf. 9823 2050 senest aftenen før.

Lerup Gudstjenester

Tranum Gudstjenester

Koldmose Gudstjenester

På kryds og tværs

 • Adventskoncert i Torslev Kirke
  Finder sted: onsdag, 11 december 2019 19:30 Læs mere...
 • De ni læsninger (musikgudstjeneste)
  Finder sted: søndag, 15 december 2019 19:00 Læs mere...
 • Julekoncert med Jens-Chr. Wandt
  Finder sted: lørdag, 21 december 2019 16:00 Læs mere...
 • Nytårskoncert i Langeslund Kirke
  Finder sted: tirsdag, 07 januar 2020 19:30 Læs mere...
 • Nytårskoncert i Lerup Kirke
  Finder sted: tirsdag, 14 januar 2020 19:00 Læs mere...