• DSC 0991
  • DSC 1059
  • DSC 1009
  • DSC 1164
  • DSC 1158
  • DSC 1039
  • DSC 1061

Lerup-Tranum-Koldmose Pastorat

Velkommen til hjemmesiden for Lerup-Tranum-Koldmose Pastorat. Pastoratet er hjemsted for Lerup Kirke, Tranum Kirke og Koldmose Kirke.

Hjemmesiden fungerer som et elektronisk supplement til kirkebladet "Kirke & Sogn", og det aktuelle blad kan ses ved klik på ikonet øverst til højre.

 

Under punktet "Arrangementer", i "rullegardin-menuen herover, findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

  

GENÅBNING AF LERUP, TRANUM OG KOLDMOSE KIRKER. 

Genåbningen af folkekirken betyder, at der atter fra d. 18. maj har kunnet holdes gudstjenester i Lerup-Tranum-Koldmose Pastorat. Højmesser, gudstjenester og kirkelige handlinger (dåb, vielser, begravelser og bisættelser) sker dog under visse forholdsregler. Læs om dette ved at klikke HER

 

NYE KONFIRMATIONSDATOER FOR 2020. 

Pga. corona-virus er forårets konfirmationer blevet udskudt til august. Den nye dato er søndag d. 23. august: I Tranum Kirke kl. 10.30 og i Koldmose Kirke kl. 12.00

 

Sognepræsten holder fri
22-30/6. Embedet passes af provst Folmer Toftdahl-Olesen, telefon 2334 4222 eller efter telefonsvarers anvisning.

 

Afsked med John Kristensen søndag d. 9. august kl. 10.30. 

Sognepræst John Kristensen går på pension pr. 1. juli 2020. Den planlagte afskedsgudstjeneste med efterfølgende samvær i Brovst Sognegård, som skulle have været holdt d. 21. juni, er pga. Covid 19 udskudt til søndag d. 9. august kl. 10.30 i Tranum Kirke med efterfølgende samvær og frokost i Tranum Forsamlingshus. 

 

Nyt pastorat: PASTORATET MIDT-HANHERRED.

Torslev-Ø. Svenstrup Pastorat og Lerup-Tranum-Koldmose Pastorat er pr. 1. juli 2020 blevet lagt sammen til Pastoratet Midt-Hanherred. Ved afstemninger i Torslev-Øster Svenstrup samt i Lerup-Tranum-Koldmose blev det i september 2019 vedtaget, at de to menighedsråd lægges sammen i forbindelse med denne officielle oprettelse. Det sammenlagte menighedsråd vil køre med alle nuværende medlemmer indtil det kommende menighedsrådsvalg, hvorefter der vil fremstå et nyt menighedsråd med 12 medlemmer eller 6 fra hver af de to områder.

 

 

 

Lerup Gudstjenester

Tranum Gudstjenester

Koldmose Gudstjenester

På kryds og tværs

  • Koncert med Det Dansk Vokalkapel i Torslev Kirke - AFLYST
    Finder sted: tirsdag, 07 juli 2020 19:30 Læs mere...