• DSC 1164
  • DSC 1158
  • DSC 1009
  • DSC 1039
  • DSC 1061
  • DSC 0991
  • DSC 1059

Lerup-Tranum-Koldmose Pastorat

Velkommen til hjemmesiden for Lerup-Tranum-Koldmose Pastorat. Pastoratet er hjemsted for Lerup Kirke, Tranum Kirke og Koldmose Kirke.

Hjemmesiden fungerer som et elektronisk supplement til kirkebladet "Kirke & Sogn", og det aktuelle blad kan ses ved klik på ikonet øverst til højre.

 

Under menupunktet "Arrangementer" findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

 

Opstart af nyt konfirmandhold

sker i forbindelse med friluftsgudstjenesten d. 27. august. Første undervisningsdag er onsdag d. 6. september kl. 7.40-9.15. Yderligere information vil blive sendt ud. 

 

Sognepræsten holder fri 

7-13/8, hvor embedet passes af provst Folmer Toftdahl-Olesen eller efter telefonsvarers anvisning. 

Desuden 29/9-1/10 - anvisning på telefonsvarer. 

 

Konfirmandtema

"Luthers Nøgle" er et rollespil, der afvikles på Børglum Kloster 20-21/9 for alle konfirmander i Jammerbugt Provsti. 20/9 er der en lang række praktiske forberedelser, og 21/9 gennemføres selve spillet i to omgange. Begge dage vil der være brug for en hel del frivillige; vi modtager med tak tilsagn til sognepræsten. 

 

Indsamlinger

Ved friluftsgudstjenesten d. 21. august til nødlidende i Syrien.

Ved høstgudstjenesterne fordeles beløbet mellem nødhjælp, kirkeligt socialt arbejde og mission. 

 

Menighedsrådsmøde

Torsdag d. 3. august kl. 16.30 i præstegården. 

 

Dåb og andre kirkelige handlinger

Det er en god ide at planlægge så tidligt som muligt, idet ønsker om tid og sted da bedre vil kunne imødekommes.

 

Kirkebil

Lerup, Tranum og Koldmose: Kirkebil til alle gudstjenester og sognearrangementer ved henvendelse på tlf. 98 23 20 50 senest aftenen før.