• DSC 1164
  • DSC 1061
  • DSC 1039
  • DSC 0991
  • DSC 1009
  • DSC 1059
  • DSC 1158

Lerup-Tranum-Koldmose Pastorat

Velkommen til hjemmesiden for Lerup-Tranum-Koldmose Pastorat. Pastoratet er hjemsted for Lerup Kirke, Tranum Kirke og Koldmose Kirke.

Hjemmesiden fungerer som et elektronisk supplement til kirkebladet "Kirke & Sogn", og det aktuelle blad kan ses ved klik på ikonet øverst til højre.

 

Under punktet "Arrangementer", i "rullegardin-menuen herover, findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

 

Konfirmationer 2020

bliver Store Bededag fredag d. 8. maj. 

 

Sognepræsten holder fri

26. august - 1. september. Embedet passes af provst Folmer Toftdahl-Olesen eller efter telefonsvarers anvisning.

 

Indsamlinger

Ved friluftsgudstjenesten den 25. august til nødlidende i Syrien.

Ved høstgudstjenesterne fordeles de indkomne beløb ligeligt mellem nødhjælp, kirkeligt socialt arbejde og mission.

 

Aktuelt

Sammenlægning af Torslev-Øster Svenstrup og Lerup-Tranum-Koldmose pastorater er under forberedelse. I løbet af efteråret indkaldes der til menighedsmøder, hvor alle sognebørn får mulighed for at tilkendegive deres holdning til planerne, der kort fortalt indebærer, at der fremdeles vil være præst og præstegård i Lerup-Tranum-Koldmose.

Renovering af præstegården i Tranum iværksættes på denne baggrund også i efteråret, så den kan stå klar til en ny præst medio 2020.

 

Sognepræsten

flyttede i egen bolig med udgangen af juni 2018, men vil dog stadig betjene kontoret i præstegården på Østbakken, og embedets telefonnummer vil være uændret 9823 5037.

 

Særlige gudstjenester

Programmer er fremlagte i kirkerne og konfirmandstuen - tag gerne med også til naboer og venner.

 

Dåb og andre kirkelige handlinger

Det er en god ide at planlægge så tidligt som muligt, idet ønsker om tid og sted da bedre vil kunne imødekommes.

 

Kirkebil

Lerup, Tranum og Koldmose: Kirkebil til alle gudstjenester og sognearrangementer ved henvendelse på tlf. 9823 2050 senest aftenen før.

Kirkebladet

Kirkeblad 04 19

På kryds og tværs