• DSC 0991
  • DSC 1039
  • DSC 1158
  • DSC 1061
  • DSC 1059
  • DSC 1164
  • DSC 1009

Lerup-Tranum-Koldmose Pastorat

Velkommen til hjemmesiden for Lerup-Tranum-Koldmose Pastorat. Pastoratet er hjemsted for Lerup Kirke, Tranum Kirke og Koldmose Kirke.

Hjemmesiden fungerer som et elektronisk supplement til kirkebladet "Kirke & Sogn", og det aktuelle blad kan ses ved klik på ikonet øverst til højre.

 

Under punktet "Arrangementer", i "rullegardin-menuen herover, findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

 

Minikonfirmander

Der er ikke noget hold i år, da to klasser samlæser.

 

Sognepræsten holder fri 

15. - 18. februar og 22. - 25. marts. Telefonsvarer vil henvise til vikar.

 

Særlige gudstjenester

Programmer er fremlagte i kirkerne og konfirmandstuen - tag gerne med også til naboer og venneIndsamlinger

Fastelavn til KFUM-spejderne i Tranum. Påskemorgen til KFUM og KFUK i Danmark.

 

Indsamlinger

Fastelavn til KFUM-spejderne i Tranum. Påskemorgen til KFUM og KFUK i Danmark.

 

Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling

finder i år sted d. 11. marts, og igen deltager Lerup-Tranum-Koldmose Pastorat.

Meld dig som indsamler hos Per Iversen på tlf. 2425 5122 eller mail: kirkeogsogn@gmail.com Læs evt. mere på hjemmesidens "Forside".

 

Nyt fra menighedsråd og præst

I skrivende stund (december 2017) er det nært forestående med installering af nye radiatorer i Tranum Kirke. Det – sammenholdt med udskiftninger af fjernvarmerør i Tranum – skulle gerne have afhjulpet de senere års varmeproblemer i kirken.

 

Dåb og andre kirkelige handlinger

Det er en god ide at planlægge så tidligt som muligt, idet ønsker om tid og sted da bedre vil kunne imødekommes.

 

Kirkebil

Lerup, Tranum og Koldmose: Kirkebil til alle gudstjenester og sognearrangementer ved henvendelse på tlf. 98 23 20 50 senest aftenen før.

Kirkebladet

Kirkeblad 02 18

På kryds og tværs