• DSC 1009
  • DSC 1061
  • DSC 1164
  • DSC 1059
  • DSC 0991
  • DSC 1158
  • DSC 1039

Lerup-Tranum-Koldmose Pastorat

Velkommen til hjemmesiden for Lerup-Tranum-Koldmose Pastorat. Pastoratet er hjemsted for Lerup Kirke, Tranum Kirke og Koldmose Kirke.

Hjemmesiden fungerer som et elektronisk supplement til kirkebladet "Kirke & Sogn", og det aktuelle blad kan ses ved klik på ikonet øverst til højre.

 

Under menupunktet "Arrangementer" findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

 

Indsamlinger

Påskemorgen til KFUM & K. Ved befrielsesgudstjenesten d. 4. maj til mennesker ramt af krig og ulykke.

 

Menighedsrådsmøde

Ingen planlagte i perioden.

 

Dåb og andre kirkelige handlinger

Det er en god ide at planlægge så tidligt som muligt, idet ønsker om tid og sted da bedre vil kunne imødekommes.

 

Præsten holder fri

6-12/4, 27-30/4 og 26/6-16/7.

 

Kirkebil

Lerup, Tranum og Koldmose: Kirkebil til alle gudstjenester og sognearrangementer ved henvendelse på tlf. 98 23 20 50 senest aftenen før.