Kirkesanger

Per Iversen

Navn Per Iversen

Adresse Attrupvej 11, Attrup, 9460 Brovst

Telefon 2425 5122

Mail peri@mail.tele.dk

Kirkebladet

Kirkeblad 02 19

På kryds og tværs