Pastoratet for Brovst Kirke

Velkommen til hjemmesiden for Brovst pastorat, som hjemsted for Brovst Kirke. Hjemmesiden fungerer som et elektronisk supplement til kirkebladet "Kirke & Sogn", og det aktuelle blad kan ses ved klik på ikonet øverst til højre.

 

Under menupunktet "Arrangementer", i "rullegardin-menuen" herover, findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

 

Vil du køres til gudstjeneste?

Et korps af frivillige sørger for kørsel til ordinære gudstjenester kl. 9.00 og 10.30. Bestilling: Kirkekontoret, tlf. 9823 1071. (Mandag-fredag kl. 10-12, torsdag tillige kl. 16-18).

 

Kirkekaffe

efter gudstjenesten d. 2. september.

 

Sognepræsten holder fri

6.-13. august (studieorlov) og 15.-17. september (friweekend). Telefonsvarer vil henvise til vikar.

 

Menighedsrådsmøder

Onsdag d. 29. august og torsdag d. 20 september. Alle gange kl. 19.00.

 

Konfirmationer i Brovst

2019: Store Bededag fredag d. 17. maj og søndag d. 19. maj.

2020: Store Bededag fredag d. 8. maj for nuværende 5.a og 5.c og søndag d. 10. maj for nuværende 5.b.

Kirkebladet

Kirkeblad 04 18

På kryds og tværs