Pastoratet for Brovst Kirke

Velkommen til hjemmesiden for Brovst pastorat, som hjemsted for Brovst Kirke. Hjemmesiden fungerer som et elektronisk supplement til kirkebladet "Kirke & Sogn", og det aktuelle blad kan ses ved klik på ikonet øverst til højre.

 

Under menupunktet "Arrangementer", i "rullegardin-menuen" herover, findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

 

 

RETTELSE TIL DET NYLIGT UDSENDTE KIRKEBLAD (TIRSDAG D. 2. APRIL)!

Konfirmationsgudstjenesten søndag d. 19. maj er ikke som anført i gudstjenestelisten kl. 10.30, men i stedet kl. 10.00.

 

Læs om den kommende tids arrangementer under menupunktet "Arrangementer"

Bl.a. om meditationsgudstjeneste og sangaftener. 

 

Sommer med Højtidskoret

Vi øver i sognegården: Tirsdag 21/5 kl. 16.00-18.00, tirsdag 28/5 kl. 16.00-18.00, tirsdag 4/6 kl. 16.00-18.00, og tirsdag 11/6 kl. 16.00-18.00.

 

Vil du køres til gudstjeneste?

Et korps af frivillige sørger for kørsel til ordinære gudstjenester kl. 9.00 og 10.30. Bestilling: Kirkekontoret, tlf. 9823 1071. (Mandag-fredag kl. 10-12, torsdag tillige kl. 16-18)

 

 

Sognepræsten holder fri

31. maj-3. juni samt 24. juni-1. juli (studieuge). Telefonsvarer vil henvise til vikar.

 

Menighedsrådsmøder

Onsdag d. 22. maj og torsdag d. 20. juni, begge gange kl. 19.00.

 

 

Kirkebladet

Kirkeblad 03 19

På kryds og tværs