Lerup-Tranum-Koldmose Pastorat

Velkommen til hjemmesiden for Lerup-Tranum-Koldmose Pastorat. Pastoratet er hjemsted for Lerup Kirke, Tranum Kirke og Koldmose Kirke.

Hjemmesiden fungerer som et elektronisk supplement til kirkebladet "Kirke & Sogn", og det aktuelle blad kan ses ved klik på ikonet øverst til højre.

 

Under punktet "Arrangementer", i "rullegardin-menuen herover, findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

 

Konfirmation 2019

vil foregå Store Bededag, dvs. d. 17. maj.

 

Opstart af nyt konfirmandhold

sker i forbindelse med friluftsgudstjenesten den 27. august. Første undervisningsdag bliver formentlig onsdag den 5. september kl. 7.40-9.15, men herom kommer besked direkte til konfirmanderne.

Yderligere information vil blive sendt ud.

 

Indsamlinger

Ved friluftsgudstjenesten den 21. august til nødlidende i Syrien.

Ved høstgudstjenesterne fordeles det indkomne beløb mellem nødhjælp, kirkeligt socialt arbejde og mission.

 

Sognepræsten holder fri

16.-19. august. Embedet passes af provst Folmer Toftdahl-Olesen eller efter telefonsvarers anvisning.

 

Sognepræsten

flytter i egen bolig med udgangen af juni, men vil dog stadig betjene kontoret i præstegården på Østbakken, og embedets telefonnummer vil være uændret 9823 5037.

 

Særlige gudstjenester

Programmer er fremlagte i kirkerne og konfirmandstuen - tag gerne med også til naboer og venner.

 

Dåb og andre kirkelige handlinger

Det er en god ide at planlægge så tidligt som muligt, idet ønsker om tid og sted da bedre vil kunne imødekommes.

 

Kirkebil

Lerup, Tranum og Koldmose: Kirkebil til alle gudstjenester og sognearrangementer ved henvendelse på tlf. 9823 2050 senest aftenen før.

Kirkebladet

Kirkeblad 04 18

På kryds og tværs