Lerup-Tranum-Koldmose Pastorat

Velkommen til hjemmesiden for Lerup-Tranum-Koldmose Pastorat. Pastoratet er hjemsted for Lerup Kirke, Tranum Kirke og Koldmose Kirke.

Hjemmesiden fungerer som et elektronisk supplement til kirkebladet "Kirke & Sogn", og det aktuelle blad kan ses ved klik på ikonet øverst til højre.

 

Under punktet "Arrangementer", i "rullegardin-menuen herover, findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

 

Konfirmation 2019

vil foregå Store Bededag, dvs. d. 17. maj.

 

Minikonfirmander

Et nyt spændende forløb for minikonfirmander - et tilbud til alle 3.-4. klasses elever på Tranum Skole - begynder onsdag d. 24. oktober. Over ti gange, afsluttende med familiegudstjeneste søndag d. 27. januar, nærmer vi os på kreative og sjove måder historierne om Gud, Jesus og Helligånden. Vi mødes hver onsdag kl. 14.30-15.45 i Tranum Præstegård, og undervisningen ledes af kirke- og kulturmedarbejder Per Iversen og kirkesanger Berit Borglykke. 

 

Indsamlinger

Allehelgen samles der ind til De danske Sømands- og Udlandskirker. 1. søndag i advent samles der ind til internt fordrevne i Mellemøsten.

 

Menighedsrådsmøde

Den 4. oktober kl. 17.00 i konfirmandstuen; menighedsrådsmøder er offentlige.

 

Sognepræsten holder fri

15.-21. oktober og 16.-18. november. Embedet passes af provst Folmer Toftdahl-Olesen eller efter telefonsvarers anvisning.

 

Sognepræsten

er flyttet i egen bolig med udgangen af juni, men vil dog stadig betjene kontoret i præstegården på Østbakken, og embedets telefonnummer vil være uændret 9823 5037.

 

Særlige gudstjenester

Programmer er fremlagte i kirkerne og konfirmandstuen - tag gerne med også til naboer og venner.

 

Dåb og andre kirkelige handlinger

Det er en god ide at planlægge så tidligt som muligt, idet ønsker om tid og sted da bedre vil kunne imødekommes.

 

Kirkebil

Lerup, Tranum og Koldmose: Kirkebil til alle gudstjenester og sognearrangementer ved henvendelse på tlf. 9823 2050 senest aftenen før.

Kirkebladet

Kirkeblad 05 18

På kryds og tværs