Øland-Langeslund Pastorat

En aktuel gudstjenesteliste for hver af kirkerne findes under Gudstjenester i højre side. For koncerter, foredrag m.v. i Øland & Langeslund sogne se "Arrangementer" i den lokale hovedmenu.

 
NB: For info om konfirmation & forberedelse se punktet "Konfirmander" i den lokale hovedmenu (IKKE "Konfirmation" i den globale hovedmenu!)

 

Tekster og salmer til næste gudstjeneste(r)
Se bibeltekster & salmeliste til næste gudstjeneste i pastoratet.

 

Babysalmesang

hver tirsdag kl. 10.00-11.30 i Langeslund Kirke Babysalmesang er et tilbud til forældre i hele 9460-området om et musikalsk, motorisk og sanseligt stimulerende samvær med deres babyer i alderen 3-10 mdr. Undervisningen varetages af musikpædagog Kirsten Stokholm. Én gang om måneden foregår det ikke i kirken, men på plejehjemmet Solbakken i Brovst. Der er løbende optag, men kontakt først Kirsten for at høre, om der er plads (pr. e-mail til kirsten@kirkebillen.dk).

 

Nørklecaféen
Nørklecaféen mødes tirsdage i lige uger kl. 19.00-21.00 i Øland Sognegård. Alle er velkomne.

 

Koret
Oxholm og Langeslund Kirkers voksenkor mødes onsdage i ulige uger kl. 19.00-21.00 i Øland Sognegård. Alle, der elsker at synge, er velkomne i koret, men kontakt for en sikkerheds skyld organist Christian Vestergaard (tlf. 6089 3400) før første fremmøde -- øveaftenen kan være aflyst.

 

Kirkebil Langeslund
Til gudstjenester kl. 10.30 kontakt Bernt Hansen, tlf. 9823 8446 - senest dagen før.

 

Sognepræsten træffes ikke

29. april-5. maj, 24.-26. maj og 21.-23. juni 2019.

 
Der henvises til provst Folmer Toftdahl-Olesen (tlf. 9823 1439, ikke mandag) og sognepræst i Lerup-Tranum-Koldmose John Kristensen (9823 5037, ikke fredag).

 

Kirkebladet

Kirkeblad 03 19

På kryds og tværs