Øland-Langeslund Pastorat

En aktuel gudstjenesteliste for hver af kirkerne findes under Gudstjenester i højre side. For koncerter, foredrag m.v. i Øland & Langeslund sogne se "Arrangementer" i den lokale hovedmenu.

 
NB: For info om konfirmation & forberedelse se punktet "Konfirmander" i den lokale hovedmenu (IKKE "Konfirmation" i den globale hovedmenu!)

 

Tekster og salmer til næste gudstjeneste(r)
Se bibeltekster & salmeliste til næste gudstjeneste i pastoratet.

 
Nørklecaféen
Nørklecafeen afholdes i Øland Sognegård tirsdage i lige uger kl. 19.00-21.00. Alle er velkomne.

Koret
Oxholm og Langeslund Kirkers voksenkor øver i Øland Sognegård onsdage i ulige uger kl. 19.00-21.00. Alle, der elsker at synge, er velkomne i koret, men kontakt for en sikkerheds skyld organist Christian Vestergaard (tlf. 6089 3400) før første fremmøde - øveaftenen kan være aflyst.

Kirkebil Langeslund
Til gudstjenester kl. 10.30 kontakt Bernt Hansen, tlf. 9823 8446 - senest dagen før.

Sognepræsten træffes ikke
15.-21. oktober og 23.-25. november.

 
Der henvises til kirkekontoret i Brovst (tlf. 9823 1071, bedst man-fre kl.10-12) og sognepræsten i Brovst, Jesper Boel Nielsen (tlf. 2257 9699).

 

Kirkebladet

Kirkeblad 05 18

På kryds og tværs