Øland-Langeslund Pastorat

En aktuel gudstjenesteliste for hver af kirkerne findes under Gudstjenester i højre side. For koncerter, foredrag m.v. i Øland & Langeslund sogne se "Arrangementer" rullegardin-menuen herover.

 
NB: For information om konfirmation & forberedelse i pastoratet se punktet "Konfirmander" i menuen ovenfor (IKKE "Konfirmation" under "Generel information"!).

 

KONFIRMATIONSBILLEDER OXHOLM OG LANGESLUND 2018

 
Tekster og salmer til næste gudstjeneste(r)
Se bibeltekster & salmeliste til næste gudstjeneste i pastoratet.

 

Fortsat kirkekaffe

Der er fortsat kirkekaffe efter alle gudstjenester kl. 9.00 eller 10.30 i Oxholm og Langeslund Kirke. NB: Ikke i juli måned.

 
Nørklecaféen

Nørklecafeen afholdes i Øland Sognegård tirsdage i lige uger kl. 19.00-21.00. Alle er velkomne.

Nørklecaféen holder sommerferie og starter op igen i september 2018.

Koret

Oxholm og Langeslund Kirkers voksenkor øver i Øland Sognegård onsdage i ulige uger kl. 19.00-21.00. Alle, der elsker at synge, er velkomne i koret, men kontakt for en sikkerheds skyld organist Christian Vestergaard (tlf. 6089 3400) før første fremmøde - øveaftenen kan være aflyst.

Koret holder sommerferie og starter op igen den 15. august 2018.

Kirkebil Langeslund

Til gudstjenester kl. 10.30 kontakt Bernt Hansen, tlf. 9823 8446 - senest dagen før.

 

Sognepræsten træffes ikke
16. juli -5. august, 2. september, 29.-30.september.

 
Der henvises til kirkekontoret i Brovst (tlf. 9823 1071, bedst man-fre kl.10-12) og sognepræsten i Brovst, Jesper Boel Nielsen (tlf. 2257 9699).

Kirkebladet

Kirkeblad 04 18

På kryds og tværs