Torslev-Ø.Svenstrup Pastorat

Velkommen til hjemmesiden for Torslev-Ø.Svenstrup pastorat. Pastoratet er i dag hjemsted for Torslev Kirke og Øster Svenstrup Kirke. Hjemmesiden fungerer som et elektronisk supplement til kirkebladet "Kirke & Sogn", og det aktuelle blad kan ses ved klik på ikonet øverst til højre.

 

Under punktet "Arrangementer", i "rullegardin-menuen herover, findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

 

Gratis kirkebil til højmesserne:

Ring til Brovst Taxi (Carsten Hansen) på tlf. 9823 1830 senest kl. 18.00 aftenen før.

 

Kirkekaffe:

våbenhuset før gudstjenesterne den første søndag i hver måned: Næste gang er d. 2. december kl. 10.00 og d. 6. januar kl 09.00 begge gange i Ø. Svenstrup, derefter d. 3. februar kl. 10.30 i Torslev. 

 

Kursus og ferie

Sognepræst Folmer Toftdahl-Olesen træffes ikke d. 29. november-4. december pga. ferie. Her vil John Kristensen, Tranum, passe embedet.

 

Ny bistandspræst:

Fra 1. september er Frans Rossing Andersson flyttet til Aabybro som præst. I stedet bliver det en gammel kending, nemlig John Kristensen fra Tranum, der giver en hjælpende hånd i Torslev og Ø. Svenstrup. Tak for indsatsen til Frans og velkommen til John. 

 

Kirkekoret øver hver torsdag kl. 15.30-17.00 i konfirmandstuen. 

 

Blæserorkestret øver hver tirsdag kl. 19.30-21.30 i konfirmandstuen.

 

Konfirmationerne 2019 og 2020

2019: Torslev d. 17. maj (St. Bededag) og Ø. Svenstrup d. 19. maj.

2020: Ø. Svenstrup d. 8. maj (St. Bededag) og Torslev d. 10. maj. 

 

Menighedsrådsmøde

Møderne er endnu ikke fastlagt for 2019, men dagsorden kan ses hos formand eller sognepræst fem hverdage før mødet.

Kirkebladet

Kirkeblad 01 19

På kryds og tværs