Torslev-Ø.Svenstrup Pastorat

Velkommen til hjemmesiden for Torslev-Ø.Svenstrup pastorat. Pastoratet er i dag hjemsted for Torslev Kirke og Øster Svenstrup Kirke. Hjemmesiden fungerer som et elektronisk supplement til kirkebladet "Kirke & Sogn", og det aktuelle blad kan ses ved klik på ikonet øverst til højre.

 

Under punktet "Arrangementer", i "rullegardin-menuen herover, findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

 

Gratis kirkebil til højmesserne:

Ring til Brovst Taxi (Carsten Hansen) på tlf. 9823 1830 senest kl. 18.00 aftenen før.

 

Kirkekaffe

våbenhuset før gudstjenesterne den første søndag i hver måned.

 

Kirkekoret øver hver torsdag kl. 14.00-16.30 i konfirmandstuen. Oplysninger kan fåes hos organist Henrik Leding Skøtt. 

 

Blæserorkestret øver hver tirsdag kl. 19.30-21.30 i konfirmandstuen.

 

Jul i Skovsgård

Succesen fra sidste år gentages: I samarbejde med Skovsgård-Tranum Skole og borgerforeningen holder vi ”Jul i Skovsgård” på skolen og på pladsen ved Brugsen og bagefter på hotellet lørdag d. 30. november.

Se nærmere i Hanbobladet!

 

Indsamlinger

Ved de fleste gudstjenester samles der ind til sognenes menighedspleje; ansøgninger om hjælp herfra sendes/afleveres til sognepræsten.

 

Menighedsrådsmøde

Tirsdag d. 5. november - som sædvanlig kl. 19.00 i konfirmandstuen. Dagsorden kan ses hos formand eller sognepræst fem hverdage før mødet.

Kirkebladet

Kirkeblad 05 19

På kryds og tværs