Torslev-Ø.Svenstrup Pastorat

Velkommen til hjemmesiden for Torslev-Ø.Svenstrup pastorat. Pastoratet er i dag hjemsted for Torslev Kirke og Øster Svenstrup Kirke. Hjemmesiden fungerer som et elektronisk supplement til kirkebladet "Kirke & Sogn", og det aktuelle blad kan ses ved klik på ikonet øverst til højre.

 

Under punktet "Arrangementer", i "rullegardin-menuen herover, findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

 

Gratis kirkebil til højmesserne:

Ring til Brovst Taxi (Carsten Hansen) på tlf. 9823 1830 senest kl. 18.00 aftenen før.

 

Kirkekaffe:

våbenhuset den første søndag i hver måned: 5. august kl. 10.30 i Torslev Kirke, 9. september kl. 9.00 i Torslev Kirke og 7. oktober kl. 10.30 i Ø. Svenstrup Kirke.

 

Kursus og ferie

Frans Rossing Andersson afholder barselsorlov fra d. 15. maj til d. 15. august.

Sognepræst Folmer Toftdahl-Olesen har ferie 9.-28. juli samt 5.-12. august. John Kristensen, Tranum, passer embedet.

 

Orlov:

Frans Rossing Andersson holder orlov – og han vender desværre ikke tilbage, for fra 1. september skal han være fuldtidspræst i Aaby Sogn.

Vi er kede af at skulle sige farvel til ham, men ønsker Aaby tillykke med ændringen – og ønsker Frans og hans familie god vind fremover!

 

Kirkekoret øver hver torsdag kl. 15.30-17.00 i konfirmandstuen.

 

Blæserorkestret øver hver tirsdag kl. 19.30-21.30 i konfirmandstuen.

 

Fælles konfirmandarrangement”Luthers Nøgle”

Også i vort pastorat søger vi frivillige (statister og/eller hjælpere) til rollespillet på Bratskov d. 4. oktober. Henvendelse herom til sognepræsten modtages med tak.

 

Konfirmationerne 2019 og 2020

2019: Torslev d. 17. maj (St. Bededag) og Ø. Svenstrup d. 19. maj.

2020: Ø. Svenstrup d. 8. maj (St. Bededag) og Torslev d. 10. maj. 

 

Menighedsrådsmøde

Mandag d. 13. august samt onsdag d. 12. september, begge dage kl. 19.00. Dagsorden kan ses hos formand eller sognepræst fem hverdage før mødet.

Kirkebladet

Kirkeblad 04 18

På kryds og tværs