Navneændring

NavneændringEn person, som ønsker at ændre sit fornavn, mellemnavn eller efternavn, kan som regel få navneændringen foretaget ved at henvende sig til personregisterføreren, det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i bopælssognet.

 

For personer, der er født i Sønderjylland, gælder dog særlige regler.

 

Visse navneændringer kan ikke gennemføres i sognet (eller hos personregisterføreren i Sønderjylland), men skal gennemføres af statsforvaltningen. Sognet (eller personregisterføreren) vil i disse tilfælde sende ansøgningen om navneændring til statsforvaltningen.

 

Blanketter til brug ved navneændring kan findes og udfyldes på borger.dk.

 

Man kan finde en liste over frie efternavne på Familiestyrelsens hjemmeside om navne.

 

Kirkebladet

Kirkeblad 05 19

På kryds og tværs