Navngivning

KirkebogForældre, som ønsker deres barn navngivet uden dåb, skal henvende sig til personregisterføreren, det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor moderen bor.

 

Navngivning til anerkendt trossamfund

Hvis en af forældrene tilhører et anerkendt trossamfund, og barnet bor i et område, hvor trossamfundet har en anerkendt præst, kan barnet blive navngivet ved anmeldelse til de ministerialbøger, som denne præst fører.

I Sønderjylland gælder dog særlige regler.

 

Ved meddelelsen om barnets navn skal der anvendes en blanket, som kan findes og kan udfyldes på personregistrering.dk.

 

Barnets navn bliver registreret i CPR. Når barnets navn er registreret, bliver der udstedt en fødsels- og navneattest til barnet.

Det er ikke nødvendigt at møde personligt op, når et barn skal navngives uden dåb. Blanketten med meddelelse om barnets navn kan sendes pr. post, og forældrene vil så få tilsendt barnets fødsels- og navneattest.

 

Man kan finde adressen på kirkekontoret eller sognepræsten i sit bopælssogn ved hjælp af linket Find dit sogn nedenfor.

Et barn, som er blevet navngivet uden dåb, kan godt senere blive døbt.

Kirkebladet

Kirkeblad 05 19

På kryds og tværs