søndag, 17 februar 2019 09:00

Tekster & salmer til næste gudstjeneste(r)

Ifm. nadveren synges desuden 1. vers af salme nr. 439, O du Guds lam. Tekster+salmer til næste gudstjeneste i Øland-Langeslund. Salmenumrene offentliggøres normalt senest 4 dage forud. Bibeltekster De tekster, der hører til næste faste gudstjeneste (dvs. på en søndag eller helligdag), kan læses på Bibelselskabets hjemmeside - klik her. Salmer - søndag septuagesima (17. februar 2019) Ved gudstjenesten i Langeslund Kirke kl. 09.00 v/Jesper Boel Nielsen synges flg. salmer:   30 - Op, alle, som på jorden bor  31 - Til himlene rækker din miskundhed, Gud484 - Du, som vejen er og livet658 - Når jeg er træt og trist473 - Dit minde…
tirsdag, 26 februar 2019 19:30

Vinterkoncert

Vinterkoncert
torsdag, 21 marts 2019 14:30

Forårssang

Forårssang
torsdag, 11 april 2019 09:30

Påskesgudstjeneste

Småbørnspåskegudstjeneste

Kirkebladet

Kirkeblad 02 19

På kryds og tværs