Tekster+salmer til næste gudstjeneste i Øland-Langeslund. Salmenumrene offentliggøres normalt senest 4 dage forud. Bibeltekster De tekster, der hører til næste faste gudstjeneste (dvs. på en søndag eller helligdag), kan læses på Bibelselskabets hjemmeside - klik her. Salmer -- 1. søndag e. påske (den 28. april 2019)   Ved Højmessen i Langeslund Kirke kl. 10.30 v/sognepræst Annemette Høgsbro synges flg. salmer: 249 - Hvad er det at møde den opstandne mester----- - Når mørkets komme stilner hver en vind (fra tekstark)248 - Med Thomaskravet står vi her247 - Jesus, som iblandt os står677 - Nu glæd dig i Herren, mit hjerte   I…
torsdag, 09 maj 2019 19:00

Forårskoncert

Treenig forårskoncert
lørdag, 01 juni 2019 10:00

Babysalmesagn

Babysalmesangafslutning i Langeslund Kirke

Kirkebladet

Kirkeblad 03 19

På kryds og tværs