Konfirmationsforberedelse

Konfirmationsforberedelsen foregår i skoleåret 2018-19:

Hver tirsdag morgen kl. 7.50-9.35 -- i Øland Sognegård.

Der kører bus fra Brovst Skole til Øland Sognegård ca. kl. 7.38.

Der kører bus fra Øland Sognegård til Brovst Skole ca. kl. 9.38.

(Bg. busser kører kun tirsdag.)

Der er ikke konfirmationsforberedelse i skoleferierne. 
I efteråret 2018 skal konfirmanderne derfor ikke møde op tirsdag den 16. oktober (efterårsferien).
Sidste fremmødedag inden jul bliver tirsdag den 11. december og første fremmødedag efter årsskiftet tirsdag den 8. januar.
I 2019 skal konfirmanderne ikke møde op tirsdag den 12. februar, tirsdag den 19. februar (vinterferien) og tirs. den 16. april (påskeferien). 
Sidste almindelige fremmødedag i konfirmandstuen er tirsdag 30. april.

 
Generalprøver

Tirsdag morgen den 7. maj er der generalprøve i Langeslund Kirke for dem, der skal konfirmeres her.

Tirsdag morgen den 14. maj er der generalprøve i Oxholm Kirke for dem, der skal konfirmeres her.

 
Eventuelle spørgsmål rettes til sognepræsten, Annemette Høgsbro.

 
Konfirmanderne er selv ansvarlige for at møde op i kirken senest kl. 7.55 til generalprøven. BEMÆRK dog, at der er arrangeret buskørsel fra Brovst Skole ca. kl. 7.38 til begge generalprøver; dvs. det er kun de konfirmander, for hvem det er upraktisk først at skulle omkring skolen, der selv skal transportere sig til den relevante kirke. Kirken sikrer, at de unge kan være (tilbage) på skolen ca. kl. 9.50. Det gælder efter begge generalprøver.

Kirkebladet

Kirkeblad 03 19

På kryds og tværs