Undervisning

Konfirmationsforberedelsen foregår i skoleåret 2016-17:

 
Hver tirsdag morgen kl. 7.50-9.35 -- i konfirmandstuen i Øland Sognegård.

 
Der kører bus fra Brovst Skole til Øland Sognegård/præstegård ca. kl. 7.38 (kun tirsdag).

Der kører bus fra Øland Sognegård/præstegård til Brovst Skole ca. kl. 9.38 (kun tirsdag).

 
Der er ikke konfirmationsforberedelse i skoleferierne; det vil i 2017 sige vinterferien (21. februar) og påskeferien (11. april).

 
Sidste almindelige fremmøde i konfirmandstuen er tirsdag den 25. april.

 
Generalprøver

 
Tirsdag den 2. maj er der generalprøve i Langeslund Kirke for dem, der skal konfirmeres her.

Tirsdag den 9. maj er der generalprøve i Oxholm Kirke for dem, der skal konfirmeres her.

 
Konfirmanderne er selv ansvarlige for at møde op i kirken senest kl. 7.55 til generalprøven. BEMÆRK dog, at der er arrangeret buskørsel fra Brovst Skole ca. kl. 9.38 til begge generalprøver; dvs. det er kun de konfirmander, for hvem det er upraktisk først at skulle omkring skolen, der selv skal transportere sig til den relevante kirke.
Kirken sikrer, at de unge kan være (tilbage) på skolen ca. kl. 9.50. Det gælder efter begge generalprøver.

 
Eventuelle spørgsmål rettes til sognepræsten, Annemette Høgsbro.