Undervisning

Konfirmationsforberedelsen foregår i skoleåret 2017-18:

 
Hver tirsdag morgen kl. 7.50-9.35 -- i konfirmandstuen i Øland Sognegård.

 
Der kører bus fra Brovst Skole til Øland Sognegård ca. kl. 7.38.

Der kører bus fra Øland Sognegård til Brovst Skole ca. kl. 9.35.

(Bg. busser kører kun tirsdag.)

 
Der er ikke konfirmationsforberedelse i skoleferierne.
I efteråret 2017 skal konfirmanderne derfor ikke møde op tirsdag den 17. oktober (efterårsferien).
Sidste fremmødedag inden jul bliver tirsdag den 12. december og første fremmødedag efter årsskiftet tirsdag den 9. januar.
I 2018 skal konfirmanderne ikke møde op tirsdag den 20. februar (vinterferien) og tirsdag den 27. marts (påskeferien). 
Sidste almindelige fremmødedag i konfirmandstuen er tirsdag den 10. april 2018.

 
Generalprøver

 
Tirsdag den 17. april er der generalprøve i Oxholm Kirke for dem, der skal konfirmeres her.

Tirsdag den 24. april er der generalprøve i Langeslund Kirke for dem, der skal konfirmeres her.

 
Eventuelle spørgsmål rettes til sognepræsten, Annemette Høgsbro.

 
Konfirmanderne er selv ansvarlige for at møde op i kirken senest kl. 7.55 til generalprøven. BEMÆRK dog, at der er arrangeret buskørsel fra Brovst Skole ca. kl. 9.38 til begge generalprøver; dvs. det er kun de konfirmander, for hvem det er upraktisk først at skulle omkring skolen, der selv skal transportere sig til den relevante kirke. Kirken sikrer, at de unge kan være (tilbage) på skolen ca. kl. 9.50. Det gælder efter begge generalprøver.

Kirkebladet

Kirkeblad 03 18

På kryds og tværs