• DSC 0694
  • DSC 0784
  • DSC 0697
  • DSC 0791
  • DSC 0730
  • DSC 0775

Øland-Langeslund Pastorat

En aktuel gudstjenesteliste for hver af kirkerne findes under Gudstjenester  i højre side. For koncerter, foredrag m.v. i Øland og Langeslund sogne se  >>Arrangementer under Sidemenu  til venstre.
NB: For specifik info om konfirmation og forberedelse i pastoratet se punktet >>Konfirmander  under Sidemenu  til venstre.
(IKKE "Konfirmation" under "Generel information"!)

 
Tekster og salmer til næste gudstjeneste(r)
Læs bibeltekster & se salmeliste til næste gudstjeneste i pastoratet. Salmelisten foreligger som regel senest 4 dage før tjenesten.

 

 


Julehjælp 2017

Juletrængte i Øland og Langeslund Sogne kan søge julehjælp (naturalier). Der er frist for aflevering af ansøgningen fredag den 8. december kl. 12. Læs mere på ansøgningsskemaet, som kan hentes i kirkerne og på kirkekontoret eller downloades her.

 

Julens gudstjenester

Søndag d. 24. kl. 14.30: Oxholm

Søndag d. 24. kl. 16.00: Langeslund

Mandag d. 25. kl. 9.00: Langeslund

Tirsdag d. 26. kl. 19.00: Oxholm

 
Bibelteksterne til aftengudstjenesten i Oxholm 2. juledag (26/12) fokuserer på det kristne martyrium. Dét giver præsten anledning til at fortælle om martyrfigurerne på kirkens altertavle, og menigheden vil under hele gudstjenesten sidde tættere på alteret end vanligt. (NB: Denne gudstjeneste måtte aflyses sidste år pga. storm.)

 
Nørklecaféen

Nørklecafeen afholdes i Øland Sognegård tirsdage i lige uger kl. 19.00-21.00Alle er velkomne.

 
Koret

Oxholm og Langeslund Kirkers voksenkor øver i Øland Sognegård onsdage i ulige uger kl. 19.00-21.00. Alle, der elsker at synge, er velkomne i koret, men kontakt for en sikkerheds skyld organist Christian Vestergaard (tlf. 6089 3400) før første fremmøde - øveaftenen kan være aflyst.

 

Kirkebil Langeslund
Til gudstjenester kl. 10.30 kontakt Bernt Hansen, tlf. 9823 8446 - senest dagen før.
 

Sognepræsten træffes ikke
17.-18. december og 26.-28. januar.

Der henvises til kirkekontoret i Brovst (tlf. 9823 1071, bedst man-fre kl.10-12) og sognepræsten i Brovst, Jesper Boel Nielsen (tlf. 2257 9699).