• DSC 0694
  • DSC 0730
  • DSC 0784
  • DSC 0791
  • DSC 0697
  • DSC 0775

Øland-Langeslund Pastorat

En aktuel gudstjenesteliste for hver af kirkerne findes under Gudstjenester  i højre side. For koncerter, foredrag m.v. i Øland og Langeslund sogne se  >>Arrangementer under Sidemenu  til venstre.
NB: For specifik info om konfirmation og forberedelse i pastoratet se punktet >>Konfirmander  under Sidemenu  til venstre.
(IKKE "Konfirmation" under "Generel information"!)

 
Tekster og salmer til næste gudstjeneste(r)
Læs bibeltekster & se salmeliste til næste gudstjeneste i pastoratet. Salmelisten foreligger som regel senest 4 dage før tjenesten.

 
Nørklecaféen

Nørklecafeen afholdes i Øland Sognegård tirsdage i lige uger kl. 19.00-21.00Alle er velkomne.

 
Koret

Oxholm og Langeslund Kirkers voksenkor øver i Øland Sognegård onsdage i ulige uger kl. 19.00-21.00. Alle, der elsker at synge, er velkomne i koret, men kontakt for en sikkerheds skyld organist Christian Vestergaard (tlf. 6089 3400) før første fremmøde - øveaftenen kan være aflyst.

 

Kirkebil Langeslund
Til gudstjenester kl. 10.30 kontakt Bernt Hansen, tlf. 9823 8446 - senest dagen før.

Sognepræsten træffes ikke
16.-22. oktober og 24.-26. november.

Der henvises til kirkekontoret i Brovst (tlf. 9823 1071, bedst man-fre kl.10-12) og sognepræsten i Brovst, Jesper Boel Nielsen (tlf. 2257 9699).