• DSC 0694
  • DSC 0775
  • DSC 0791
  • DSC 0784
  • DSC 0730
  • DSC 0697

Øland-Langeslund Pastorat

En aktuel gudstjenesteliste for hver af kirkerne findes under Gudstjenester i højre side. For koncerter, foredrag m.v. i Øland & Langeslund sogne se "Arrangementer" rullegardin-menuen herover.

 
NB: For information om konfirmation & forberedelse i pastoratet se punktet "Konfirmander" i menuen ovenfor (IKKE "Konfirmation" under "Generel information"!).


Tekster og salmer til næste gudstjeneste(r)
Se bibeltekster & salmeliste til næste gudstjeneste i pastoratet.

 

Fortsat kirkekaffe

Der er fortsat kirkekaffe efter alle gudstjenester kl. 9.00 eller 10.30 i Oxholm og Langeslund Kirke.

 
Nørklecaféen

Nørklecafeen afholdes i Øland Sognegård tirsdage i lige uger kl. 19.00-21.00Alle er velkomne.

 
Koret

Oxholm og Langeslund Kirkers voksenkor øver i Øland Sognegård onsdage i ulige uger kl. 19.00-21.00. Alle, der elsker at synge, er velkomne i koret, men kontakt for en sikkerheds skyld organist Christian Vestergaard (tlf. 6089 3400) før første fremmøde - øveaftenen kan være aflyst.

 

Kirkebil Langeslund

Til gudstjenester kl. 10.30 kontakt Bernt Hansen, tlf. 9823 8446 - senest dagen før.

 

Sognepræsten træffes ikke
30. april-6. maj og 1.-3. juni.

 
Der henvises til kirkekontoret i Brovst (tlf. 9823 1071, bedst man-fre kl.10-12) og sognepræsten i Brovst, Jesper Boel Nielsen (tlf. 2257 9699).

Kirkebladet

Kirkeblad 03 18

På kryds og tværs