Præsentation af ny præst

Om sig selv og embedet udtalte Frans i oktober:

 

”Jeg er rigtig glad for at skulle være præst i Torslev og Øster Svenstrup, og jeg glæder mig meget til at komme rigtigt i gang med gudstjenesterne og til at møde folk i sognet i de forskellige anledninger, der kommer. Indtil videre er det faktisk kun konfirmanderne, jeg har nået at møde, men de er meget søde og fulde af godt humør, sådan som det jo skal være. ”

 

”Jeg er 34 år og bor i Aalborg med min kone og vore to små piger (Ingrid på 5 år og Eda på 2). Jeg blev ordineret præst i 2010 til en stilling i to små sogne (Knebel-Rolsø på Mols på Djursland), der måske kunne minde lidt om Torslev og Øster Svenstrup. Der var to fine landsbykirker og en dejlig stor gammel præstegård. Men efter 5 år, hvor vi bl.a. havde fået 2 børn, besluttede min kone og jeg for godt et år siden, at vi ville flytte ”hjem” til Aalborg, tættere på børnenes bedsteforældre og vores øvrige familie. ”

 

”Jeg har i det seneste års tid været barselsvikar i Bistrupkirken i Hjørring og derefter i Nørre Tranders og Skalborg kirker i Aalborg. Det har været meget lærerigt at komme lidt rundt, men også meget omskifteligt, så nu ser jeg rigtig meget frem til at skulle være fast i Torslev og Øster Svenstrup. ”

 

Frans