Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling

SOGNEINDSAMLING SØNDAG D. 10. MARTS

Hjælp med at gøre verden klimaklar

Folkekirkens Nødhjælp kaster næstekærligheden på klimaet til den årlige sogneindsamling søndag den 10. marts 2019. Som indsamler kan du klæde verden på til klimaforandringerne.

I år er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling dedikeret til de klimaforandringer, som rammer os alle sammen, men som rammer særligt stærkt i verdens fattigste lande. Her er man ikke nær så godt klædt på til det nye klima, som vi er i Danmark. Man mangler kloaksystemer, der kan afl ede vandet ved oversvømmelser. Man mangler broer, der kan bringe folk i sikkerhed. - Mangler vand, når tørken tømmer depoterne. - Mangler mad, når ressourcerne slipper op.

Klimaforandringer er en af hovedårsagerne til, at 821 millioner mennesker – svarende til hver niende verdensborger – sulter, og tallet er på vej op. Den gode nyhed er, at løsningerne findes.

Som indsamler er du med til at samle ind til broer, diger og fl ugtveje, der kan udgøre et værn mod katastrofer. Du er med til at samle ind til rent drikkevand og mad, der kan overleve tørken. Du er med til at klæde verden på til klimaforandringerne. Og du er ikke alene. Du er én ud af tusindvis af indsamlere, der står sammen om verdens nok vigtigste sag.

 

Tilmeld dig som indsamler

Alle fire pastorater i 9460 Brovst er klar til at gøre verden klimaklar ved indsamlingen den 10. marts 2019. Indsamlingerne i pastoraterne finder sted i følgende tidsrum:

- Brovst: Kl. 10.00-12.30

- Øland-Langeslund: Kl. 11.30-14.00

- Torslev-Ø. Svenstrup: Kl.11.30-14.00

- Lerup-Tranum-Koldmose: Kl. 10.00-12.30.

Du kan melde dig som indsamler hos kirke- og kulturmedarbejder Per Iversen på tlf. 24255122 eller på kirkeogsogn@gmail.com - Alternativt kan du også tilmelde dig på blivindsamler.dk

 

Sogneindsamling

Kirkebladet

Kirkeblad 04 19

På kryds og tværs