Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling

Hjælp medmennesker i nød

Søndag d. 11. marts 2018 deltager alle fire pastorater i 9460 Brovst i Folkekirkens Nødhjælps årlige husstandsindsamling. Vi håber at få så mange frivillige ud at banke på dørene, så alle sognets borgere får mulighed for at give mennesker i nød en håndsrækning.

 

Det er tit de fjerneste og allerfattigste samfund, det går værst ud over, når kloden hærges af fx klimaforandringer. I kraft af et stort, lokalt, kirkeligt netværk når Folkekirkens Nødhjælp helt derud og styrker de svageste. Men der må tænkes i nye, innovative baner for at vinde kapløbet med klima, flygtningestrømme og befolkningstilvækst.

 

Nye måder at yde hjælp til selvhjælp

Folkekirkens Nødhjælp har netop sat et pilotprojekt flest kvinder, i Kakumalejren i Kenya lærer at opdrætte fårekyllinger. Insekter er ekstremt næringsrige, nemme at avle og langt mindre ressourcekrævende end traditionelle former for kødproduktion. I første omgang skal fårekyllingerne avles i større bokse og males til insektmel, som kan bruges til blandt andet næringsrige kiks.

 

Et andet projekt i Kakumalejren lærer flygtninge at dyrke køkkenhaver på højkant. Forskellige typer grøntsager spirer lag på lag inde i store sække med huller i og vokser så ud af hullerne og opad i flere niveauer. Dyrkningsmetoden kræver meget mindre vand end almindelige køkkenhaver, og samtidig kan man firedoble sin høst. Det giver nærendemad til både at spise og sælge af.

 

I alle Folkekirkens Nødhjælps projekter gælder princippet ’Hjælp til selvhjælp’. Modtagerne af hjælpen er altid direkte involverede og lærer samtidig nye metoder, der gør dem mere robuste.

 

Sæt allerede nu kryds ved 11. marts og meld dig som indsamler

Meld dig som indsamler på hjemmesiden blivindsamler.dk eller hos kirke- og kulturmedarbejder Per Iversen på tlf. 2425 5122 eller på kirkeogsogn@gmail.com allerede nu – det nytter!

Ved sidste års Sogneindsamling nåede alle fire pastorater i 9460 Brovst et indsamlingsresultat på 25.675 kr. På landsplan blev der samlet 14 millioner kroner ind til verdens mest udsatte. Det er fx nok til at give 80.000 ekstremt fattige familier en køkkenhave.

Kirkebladet

Kirkeblad 02 18

På kryds og tværs