fredag, 25 januar 2019 19:30

KFUM&K's Senior

Flemmimg Jansen om forandringer i Danmark

Flemming JansenFredag d. 25. januar kl. 19.30:

”Det Danmark vore forfædre har bygget op – hvor er det på vej hen?” v/ debattør og tidl. borgmester Flemming Jansen, Pandrup.

Kirkebladet

Kirkeblad 02 19

På kryds og tværs