• DSC 1197
  • DSC 1188
  • DSC 1185
  • DSC 0862
  • DSC 0859
  • DSC 0865

Torslev-Ø.Svenstrup Pastorat

Velkommen til hjemmesiden for Torslev-Ø.Svenstrup pastorat. Pastoratet er i dag hjemsted for Torslev Kirke og Øster Svenstrup Kirke. Hjemmesiden fungerer som et elektronisk supplement til kirkebladet "Kirke & Sogn", og det aktuelle blad kan ses ved klik på ikonet øverst til højre.

 

Under punktet "Arrangementer", i "rullegardin-menuen herover, findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

 

Gratis kirkebil til højmesserne:

Ring til Brovst Taxi (Carsten Hansen) på tlf. 9823 1830 senest kl. 18.00 aftenen før.

 

Høstgudstjeneste

Også i år har vi kun én høstgudstjeneste, men den bliver holdt sammen med hele egnens høstfest, nemlig søndag d. 8. september.

Gudstjenesten holdes ca. kl. 12.30, derefter skiftende program hele eftermiddagen. Se annoncer og Facebook!

 

Kirkekaffe

våbenhuset før gudstjenesterne den første søndag i hver måned: Næste gang er søndag d. 1. september kl. 14.00 (Ø.Svenstrup) og derefter søndag d. 6. oktober kl. 9.00 (Torslev).

 

Kursus og ferie

Sognepræsten deltager 16.-17. sep. i provsteforeningens årsmøde. John Kristensen passer embedet. 

 

Kirkekoret øver hver torsdag kl. 15.30-17.00 i konfirmandstuen. Der er nu sommerferie frem til efter sommerferien. Oplysninger kan fåes hos organist Henrik Leding Skøtt. 

 

Blæserorkestret øver hver tirsdag kl. 19.30-21.30 i konfirmandstuen.

 

Indsamlinger

Ved høstgudstjenesten samles der ind til bl.a. Kirkens Korshær, KFUM og KFUK’s Sociale Arbejde og Møltrup Optagelseshjem.

Ved alle andre gudstjenester samles der ind til sognenes menighedspleje; ansøgninger om hjælp herfra sendes/afleveres til sognepræsten.

 

Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 11. september kl. 19.00 i præstegården. Dagsorden kan ses hos formand eller sognepræst fem hverdage før mødet.

Kirkebladet

Kirkeblad 04 19

På kryds og tværs