• DSC 0862
  • DSC 0859
  • DSC 0865
  • DSC 1185
  • DSC 1197
  • DSC 1188

Torslev-Ø.Svenstrup Pastorat

Velkommen til hjemmesiden for Torslev-Ø.Svenstrup pastorat. Pastoratet er i dag hjemsted for Torslev Kirke og Øster Svenstrup Kirke. Hjemmesiden fungerer som et elektronisk supplement til kirkebladet "Kirke & Sogn", og det aktuelle blad kan ses ved klik på ikonet øverst til højre.

 

Under punktet "Arrangementer", i "rullegardin-menuen herover, findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

 

Gratis kirkebil til højmesserne:

Ring til Brovst Taxi (Carsten Hansen) på tlf. 9823 1830 senest kl. 18.00 aftenen før.

 

Kirkekaffe:

våbenhuset den første søndag i hver måned: 6/5 (Torslev kl. 10.30) og 3/6 (Ø. Svenstrup kl. 10.30).

 

Kursus og ferie

Folmer Toftdahl-Olesen er på kursus d. 10. april. Frans Rossing Andersson passer embedet.

Frans Rossing Andersson afholder barselsorlov fra d. 15. maj til d. 15. august.

D. 12.-13. juni er (næsten) alle præster på Stiftskursus på Rønnes Hotel.

 

Kirkekoret øver hver torsdag kl. 15.30-17.00 i konfirmandstuen.

 

Blæserorkestret øver hver tirsdag kl. 19.30-21.30 i konfirmandstuen.

 

Konfirmationerne 2018, 2019 og 2020

2018: Ø. Svenstrup d. 10. maj (Kr. Himmelfart) og Torslev d. 13. maj.

2019: Torslev d. 17. maj (St. Bededag) og Ø. Svenstrup d. 19. maj.

2020: Ø. Svenstrup d. 8. maj og Torslev d. 10. maj. 

 

Konfirmandforældreaften torsdag d. 19. april kl. 19.30 

Der indbydes til en snak om konfirmationerne d. 10. og 13. maj. Der bliver også fortalt lidt mere om, hvad der er sket i forberedelsestiden - og kaffe bliver der også tid til.  

 

Menighedsrådsmøder

Mandag d. 9. april, tirsdag d. 8. maj og onsdag d. 6. juni. Dagsorden kan ses hos formand eller sognepræst fem hverdage før mødet.

Kirkebladet

Kirkeblad 03 18

På kryds og tværs