Kirkesanger

Fotograf

Navn Berit Borglykke

Adresse Langdalsvej 8, Blære, 9600 Aars

Telefon 9823 5221 / 2243 3833

Kirkebladet

Kirkeblad 05 19

På kryds og tværs