• DSC 0849
  • DSC 0821
  • DSC 0835
  • DSC 0829
  • DSC 0035

Pastoratet for Brovst Kirke

Under menupunktet "Arrangementer" findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

 

Vil du køres til gudstjeneste?

Et korps af frivillige sørger for kørsel til ordinære gudstjenester kl. 9.00 og 10.30. Bestilling: Kirkekontoret, tlf. 9823 1071. (Mandag-fredag kl. 10-12, torsdag tillige kl. 16-18)

 

Julehjælp

Der kan søges om julehjælp ved at rette henvendelse til sognepræsten. 

 

Juleafslutning

Der holdes juleafslutning for skoler, børnehaver, dagplejer og puljeordninger i uge 50 og 51.

 

Brovst Kirkes kor

øver om torsdagen fra kl. 15.15-16.15 i sognegården. Alle børn i 3.-7. kl. er meget velkomne.

 

Sognepræsten holder fri

4.-11. december. Telefonsvarer vil henvise til vikar.

 

Kirkekaffe
Der er ingen kirkekaffe i december og januar. 

 

Menighedsrådsmøder

Torsdagene d. 14. december og d. 25. januar – begge gange kl. 19.00.

 

Minikonfirmand- og konfirmandundervisning

Andet hold (3.b) begynder torsdag d. 11. januar kl. 14.00 med afslutning palmesøndag. Sognepræsten vil sende besked til hjemmene. 

 

Konfirmationer i Brovst 2018

St. Bededag fredag d. 27. april og søndag d. 29. april (NB! Bemærk venligst, at datoerne for konfirmationerne i 2018 desværre er forkerte i kirkeblad nr. 1-2018).