• DSC 0821
  • DSC 0829
  • DSC 0835
  • DSC 0035
  • DSC 0849

Pastoratet for Brovst Kirke

Under menupunktet "Arrangementer" findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

 

Vil du køres til gudstjeneste?

Et korps af frivillige sørger for kørsel til ordinære gudstjenester kl. 9.00 og 10.30. Bestilling: Kirkekontoret, tlf. 9823 1071. (Mandag-fredag kl. 10-12, torsdag tillige kl. 16-18).

 

Brovst Kirkes kor

begynder igen efter sommerferien torsdag d. 31. august kl. 15.15. Alle børn i 3.-7. kl. er meget velkomne. Vi øver om torsdagen fra kl. 15.15-16.15 i sognegården.

 

Sognepræsten holder fri

24/7-14/8 (ferie) og 30/9-1/10 (friweekend). Telefonsvarer vil henvise til vikar.

 

Kirkekaffe
Der er kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten d. 3. september. 

 

Menighedsrådsmøder

Torsdagene d. 24. august og d. 28. september – begge gange kl. 19.00. 

 

Minikonfirmand- og konfirmandundervisning

Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning begynder i uge 36. Der er planlagt forældremøder i løbet af efteråret- Sognepræsten sender besked til hjemmene. 

 

Konfirmationer i Brovst 2018

St. Bededag fredag d. 27. april og søndag d. 29. april.