• DSC 0821
  • DSC 0829
  • DSC 0035
  • DSC 0835
  • DSC 0849

Pastoratet for Brovst Kirke

Under menupunktet "Arrangementer", i "rullegardin-menuen" herover, findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

 

Vil du køres til gudstjeneste?

Et korps af frivillige sørger for kørsel til ordinære gudstjenester kl. 9.00 og 10.30. Bestilling: Kirkekontoret, tlf. 9823 1071. (Mandag-fredag kl. 10-12, torsdag tillige kl. 16-18)

 

Konfirmandlejr

Fredag d. 6. april og lørdag d. 7. april i "Lille Norge" ved Saltum.

 

Kirkekaffe 

Der er kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesterne søndag d. 8. april og d. 6. maj 

 

Konfirmationer i Brovst 2018

St. Bededag fredag d. 27. april kl. 10.00 og søndag d. 29. april kl. 10.00.

 

Sognepræsten holder fri

16.-23. april, 11.-14. maj, 2.-4. juni og 25. juni-16. juli. Telefonsvarer vil henvise til vikar.

 

Menighedsrådsmøder

Tirsdag d. 24. april, torsdag d. 24. maj og torsdag d. 28. juni – alle gange kl. 19.00.

Kirkebladet

Kirkeblad 03 18

På kryds og tværs